Missie

Deze Gentse VZW ondersteunt en organiseert een woonzorgproject voor jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid, waarbij wonen en zorg naadloos gecombineerd worden.
Dit ouderinitiatief biedt een kleinschalig woonkader waarbinnen jongvolwassenen de kans krijgen om met ondersteuning in hun eigen studio zo autonoom mogelijk hun leven uit te bouwen.
Wij willen hen op die manier stimuleren zelfstandig te leven in relatie tot de andere bewoners, de buurt en de maatschappij.