Visie

Wij willen de stuwende kracht zijn om de ondersteuningsnood van de jongvolwassenen op vlak van wonen te beantwoorden. Het uiteindelijke doel is dat de jongeren via deze woonvorm verder groeien in zelfredzaamheid en leren samen leven.

Eén woonvorm voor jongvolwassenen met éénzelfde zorgnood

Jongvolwassenen met een zelfde zorgnood krijgen de ruimte samen te wonen. Naast het gemeenschappelijke zorgaanbod wordt er afgestemd op de individuele noden en behoeftes van elke jongvolwassene en zijn omgeving.

Elk persoon heeft zijn eigen krachten

Wij geloven dat elke mens uniek is met zijn eigen talenten en krachten. Dat iedereen kan groeien, wat zijn situatie en beperkingen ook mogen zijn.

Respect voor de eigenheid en zelfstandigheid van elke jongvolwassene staat centraal evenals het geloof dat zij elk van betekenis kunnen zijn voor hun medebewoners en omgeving. 

Empowerment

Wij willen ondersteuning bieden opdat de jongvolwassenen tot maximale zelfredzaamheid kunnen evolueren en zo de regie van hun leven en hun wonen in eigen handen kunnen nemen. Wij geloven erin dat onze jongvolwassenen door dit project zelf invulling kunnen geven aan “inclusief” wonen.

Ondersteuning op maat

De nood aan ondersteuning kan in intensiteit variëren. De gemeenschappelijke begeleiding, die de basis vormt, zal afhankelijk van de individuele zorgnood aangevuld kunnen worden met bijkomende begeleiding.

Opgroeien in verbondenheid

Wij geloven in een harmonieuze vorm van samenleven waarin elke jongvolwassene zijn plaats heeft, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Door de jongvolwassenen enerzijds een woning op maat te bieden en deze anderzijds te geïntegreren binnen een groter woongeheel gaan we ervan uit de jongvolwassenen optimaal kansen te bieden deel uit te maken van de maatschappij.

Rondom de jongvolwassene bevindt zich een heel netwerk van vrienden, familie en begeleiders, het is belangrijk dat men sàmen met de jongvolwassene een team vormt. Voldoende afstemming en evaluatie zijn hierbij noodzakelijk.

Ieder kind telt

Deze vorm van wonen staat open voor iedere jongvolwassenen met de diagnose autisme en normale begaafdheid die in staat is dit project op een constructieve manier mee vorm te geven.

Inspelen op opportuniteiten

Het woonzorgbeleid in Vlaanderen is in volle ontwikkeling. Het is onze taak deze ontwikkelingen van nabij op te volgen en te onderzoeken in welke mate zij relevant zijn voor dit project. Inspelen op opportuniteiten zien wij als deel van onze opdracht.