Wastine is een kleinschalig woonproject in Sint-Amandsberg Gent,
waar mensen met en zonder beperking onder één dak zullen ‘samen-wonen’. 
Vanuit het geloof in een inclusieve samenleving, verenigt Wastine een 8 à 12 privé woonunits
voor mensen met en zonder zorgvraag.
Initiatiefnemer van dit unieke woonproject is de vzw geWOON-WIJS.  
De oprichters ervan zijn enkele dynamische ouders met de gedeelde wens
om voor hun kinderen met een beperking een toekomstgerichte woonvorm te realiseren.