Dit inclusieve woonproject wil mensen mét en zonder extra zorgvraag verenigen onder één dak.
Volwassenen met een beperking en normale begaafdheid, die zelfstandiger wensen te wonen, kunnen hier terecht.
Daarnaast richten we ons ook tot bewoners zonder zorgvraag.
De toekomstige bewoners en hun netwerk verenigen zich in de vzw geWOON-WIJS en geven samen vorm aan dit woonproject. Ieder zet zich actief in volgens eigen kunnen.
Samen dragen ze bij aan een fijne woon- en leefomgeving.
Elke bewoner betaalt maandelijks een woonbijdrage, op basis van de reële kosten en in functie van zijn eigen inbreng en die van zijn achterban.