De vzw geWOON-WIJS streeft ernaar dat de bewoners met een zorgvraag zoveel mogelijk zélf kunnen beslissen hoe ze willen wonen. Ze blijven waakzaam dat, bij de invulling van de ondersteuning, de participatie van de bewoners het uitgangspunt is én ook blijft.
De aangeboden zorg bestaat uit ambulante woonbegeleiding en een thuiszorgdienst.
Bewonersbegeleiding:
De ambulante begeleiding ondersteunt de bewoners als groep bij het organiseren van het samenwonen in de Wastine. Voor deze groepsbegeleiding wordt er beroep gedaan op een VAPH-erkende organisatie die woonondersteuning aanbiedt. Deze begeleiding spitst zich toe op het welbevinden van de groep. Zij leiden o.a. de bewonersvergadering en waken erover dat ieder zijn plaats heeft in de groep.
De kost van de woonondersteuning wordt betaald via het Persoonsvolgend Budget (PVB) of via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
Thuiszorgdienst:
Elke weekdag wordt er ’s avonds een warme maaltijd voorzien. De bewoners kiezen zelf of ze zich hiervoor inschrijven. De maaltijden en de boodschappen hiervoor worden door de thuiszorgdienst verzorgd. De dienst staat ook in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. De kost voor de thuiszorgdienst zal verdeeld worden over de bewoners en kan eveneens betaald worden vanuit het PVB-budget. De bewoners blijven, naast bovenstaande hulp, zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de kost van hun persoonlijke zorgnoden. Het onderhoud van de privéruimtes of de behoefte aan meer individuele begeleiding vallen onder de persoonlijke bevoegdheid van de bewoner. Wanneer gewenst kan wel beroep gedaan worden op dezelfde woonondersteuning en/of thuiszorgdienst als voor de groep. Dit vergemakkelijkt de organisatie ervan en zal zo efficiënter verlopen.